Vanliga frågor om Green Card Lottery


Att flytta till USA är för de flesta ett stort beslut. Därför är det avgörande att vara väl förberedd när du ansöker om mångfaldsvisumprogrammet i USA. Vi har gjort en lista nedan av de vanligaste frågorna vi får från våra sökande från hela världen. Om du inte hittar ditt svar nedan har vi en enorm Kunskapsdatabas där du kan söka och hitta de flesta svar relaterade till Green Card-programmet. Om du inte hittar ditt svar är du alltid välkommen att kontakta vårt support direkt av skicka en supportbiljett . Vårt invandringsteam är redo att hjälpa dig 365 dagar om året, och de flesta supportbiljetter besvaras inom några timmar. Vi är här för att hjälpa dig att leva din dröm och flytta till USA.

Vad är ett Green Card?

Ett Green Card är ett permanent uppehållsvisum för USA. Ett Green Card ger dig laglig rätt att arbeta och bo permanent i USA. Med ett Green Card får man sjukvård, utbildning, och många andra förmåner. Om du vinner ett Green Card, kan du ansöka om amerikanskt medborgarskap vid ett senare tillfälle. Ett Green Card påverkar inte ditt nuvarande medborgarskap. Du och din familj kan bli lyckliga vinnare om du agerar snabbt! Sök nu!

Vem är berättigad att ansöka i Green Card lotteriet?

För att vara med, måste sökaren vara medborgare av ett kvalificerat land, och MÅSTE ha ANTINGEN en gymnasieutbildning eller motsvarande; ELLER två års arbetserfarenhet under de senaste fem åren i ett yrke som kräver minst två års utbildning eller erfarenhet.

Om en person inte uppfyller dessa krav, ska han/hon INTE skicka in en ansökan i "Visa Lottery" programmet.

Du är kvalificerad oavsett var du bor. Du behöver inte kunna tala engelska. Du behöver inte ha släktingar i USA.

Vad är kraven på utbildning och arbetserfarenhet?

Lagen kräver att varje sökande ska ha minst en gymnasieutbildning eller motsvarande eller, under de senaste fem åren, ha två års arbetserfarenhet i ett yrke som kräver minst två års utbildning eller erfarenhet. Med en "gymnasieutbildning eller motsvarande" menas fullständigt genomförande av en tolv-års kurs av grund-och gymnasieskola i USA eller fullständigt genomförande av ett annat lands standardkurser för grund- och gymnasieskola som är jämförbara med gymnasieskoleutbildningen i USA. Dokumentation gällande utbildning och arbetserfarenhet ska INTE skickas med lotteriansökningen, men ska lämnas till konsulatbiträdet när du intervjuas för ditt immigrantvisum.

Kommer jag att få en bekräftelse på min ansökan?

Varje sökande kommer att få en bekräftelse per e-post på sin ansökan om en fungerande e-postadress uppgavs på onlineformuläret. Detta e-postmeddelande kommer att ge dig ditt kundnummer. En bekräftelse kommer också att skickas till dig när din ansökan godkänts av US Green card Office Ltd. Du kommer att ha tillgång till vår online databas 24 timmar om dynget så att du kan följa vad som händer med din ansökan och ändra din address m.m. Se till att din adress m.m. är aktuell för att undvika fatt meddelandet försenas ifall ditt namn blir utvalt.

Varför hålls ett lotteri?

Green Card lotteriet syftar till att öka den etniska mångfalden hos den amerikanska befolkningen. Medborgare i länder som tidigare haft invandring immigrationsnivåer till USA uppmuntras att delta.

Måste jag skicka en ny ansökan för varje år för att få vara med i lotteriet?

Lagen säger att en separat ansökan måste lämnas för varje års visalotteri. Att en person ansökt deltagande i ett visalotteri tidigare har ingen betydelse vid nästa Visa Lottery. Varje person som önskar att vara med i nästa lotteri måste skicka in en ny ansökan.

Hur definieras ordet "infödd"? Finns det några förhållanden som gör att en person som inte föddes i ett kvalificerande land kan bli berättigad att söka?

"Infödd" betyder oftast någon som föddes i ett specifikt land, oberoende av vilket land den personen bor i nu eller nuvarande medborgarskap. Enligt avdelning 202(b) i förordningen om immigration och nationalitet, kan en person som föddes i ett icke-kvalificerat land och vars maka/make föddes i ett kvalificerat land hävda makans/makens födelseland istället för sitt eget. Till exempel, en person som föddes i ett icke-kvalificerat land såsom England kan ändå söka om hans eller hennes maka/make föddes i ett kvalificerat land. Likaså, om en person föddes i ett icke-kvalificerat land, men ingen av hans/hennes föräldrar föddes där eller bodde där vid tidpunkten för födelsen, kan sådan person göra anspråk på att vara infödd i ett av föräldrarnas födelseland. Till exempel, om en av dina föräldrar föddes i Frankrike och den andra föddes i Tyskland, och du föddes i Canada när de var på besök i Canada, utan att ha en permanent bostad där; kan du hävda Frankrike eller Tyskland som ditt kvalificerande land.

Varför är vissa länder inte kvalificerade för programmet som ska skapa etnisk mångfald i befolkningen?

"Mångfaldsvisum" är till för att ge personer möjlighet att immigrera som kommer från andra länder än de utgör den största källan av immigration till USA. Lagen sager att inga "mångfaldsvisum" ska ges till länder med hög invandring, d.v.s. länder som under de senaste fem åren hade fler än 55 000 immigranter i kategorierna för famlijesponsrade och arbetsbaserade visum. Listan av icke-kvalificerade länder kan ändras varje år.

Får varje sökande skicka in endast en ansökan?

Ja, lagen tillåter endast EN ansökan AV ELLER FÖR varje person under varje ansökningsperiod; INLÄMNANDE AV FLER ÄN EN ANSÖKAN KOMMER ATT DISKVALIFICERA DEN PERSONEN FRÅN ATT DELTA I LOTTERIET. Den sökande kan diskvalificeras vid registreringtillfället eller i samband med visumsintervjun om fler än en ansökan upptäcks. Inlämnande av en ansökan till en eller flera tidigare DV lotterier har ingen inverkan på rätten att delta i nästa DV lotteri.

Får en man och hans hustru lämna in en ansökan var?

Ja, om de kvalificerar för övrigt, kan man och hustru lämna in en lotteriansökan var. Om du får ett Green Card genom lotteriet, kommer din maka/make och dina ogifta barn under 21 år att få green cards samtidigt. Ogifta barn under 21 kan inkluderas på varje ansökningsblankett som deras föräldrar lämnar in. Alla barn over 21 år måste fylla i separata ansökningar. Om du lämnar in separata ansökningar för dig och din maka/make fördubblas dina chanser att vinna. Sök nu!

Finns det en minimeålder för att få vara med i lotteriet?

Det finns ingen minimeålder som gäller för visalotteriet, men kravet på en gymnasieutbildning eller arbetserfarenhet för varje huvudsökande vid tidpunkten för visautgivningen kommer automatiskt att diskvalificera de flesta personer under 18 år.

Hur fungerar Green Card lotteriet?

Vid National Visa Center kommer alla inlämnade ansökningar att delas upp i sex geografiska regioner och numreras individuellt. Efter ansökningsperiodens utgång, kommer en dator att slumpvis välja nummer från all post som inkommit från varje geografisk region. Inom varje region kommer det första brevet som slumpvis valts, att bli det första registrerade fallet, det andra brevet som valts bli det andra registrerade, o.s.v. När ett fall har registrerats kommer den sökande att omedelbart att få ett meddelande per brev från US Green Card Office Ltd., vilket kommer att ge lämpliga instruktioner för ansökan om visum.

Hur vet jag om jag har vunnit?

Vinnare kommer att dras slumpvis av en dator bland alla kvalificerade ansökningar. Endast vinnarna kommer att meddelas via e-post, telefon eller brev till adressen som uppgavs i ansökan. Meddelanden kommer att skickas till vinnarna tillsammans med instruktioner om hur man söker ett immigrationsvisum. Personer som inte valts kommer INTE att meddelas. Amerikanska ambassader, konsulat och US Green Card Office Ltd. kommer inte att kunna ge ut en lista på framgångsrika sökande. Var och en som INTE får ett brev vet att hans/hennes ansökan inte blev dragen.

Hur vet jag om jag har vunnit?

Vinnare kommer att dras slumpvis av en dator bland alla kvalificerade ansökningar. Endast vinnarna kommer att meddelas via e-post, telefon eller brev till adressen som uppgavs i ansökan. Meddelanden kommer att skickas till vinnarna tillsammans med instruktioner om hur man söker ett immigrationsvisum. Personer som inte valts kommer INTE att meddelas. Amerikanska ambassader, konsulat och US Green Card Office Ltd. kommer inte att kunna ge ut en lista på framgångsrika sökande. Var och en som INTE får ett brev vet att hans/hennes ansökan inte blev dragen.

Vad kostar det att vara med i lotteriet?

Vår kostad för hantering är endast $80 per ansökan och endast $120 för ett gift par som lämnar in två separata ansökningar (en för maken och en för makan). Sök nu!

Vad inkluderas i Free Transport?

Om du beställer denna service från US Green Card Office Ltd. och du vinner på lotteriet kommer alla dina flyttkostnader att betalas. Servicen inkluderar transport av alla familjemedlemmar, husdjur (om de tillåts i USA) och alla möbler. Det inkluderar inte transport av några fordon.