Ansök om US Green Card Lotteri

EV SSL

Autentiserad av
Comodo Säkerhetssidor

Vi är glada att du har valt att ansöka om US Green Card Lotteriet så att du kan VINNA, Bo och Arbeta i Amerika Vänligen fyll i den information som krävs här nedan

Personlig informatioin

 
I de flesta fall menas här det land där sökande föddes. Men om en person föddes i ett icke kvalificerat land men hans/hennes make/maka föddes i ett kvalificerat land, så kan personen hävda make/makas födelseland under förutsättning att sökande och make/maka ges visum och inreser till U.S. samtidigt. Även om en person föddes i ett icke kvalificerat land, men ingen av hans/henner föräldrar föddes där eller bodde där vid tiden för barnets födelse, så kan den personen hävda att en av föräldrarnas födelseländer som fosterland..

Kontakt information

Utbildningsinformation

Du måste ha minst en gymnasieexamen som visar en fullständigt genomförd studiekurs (yrkesskolor eller likvärdigt är inte godtagbara) eller vara en kvalificerad arbetskraft i ett yrke som kräver minst två års utbildning eller arbetserfarenhet för att vara kvalificerad (besök http://online.onetcenter.org/ {den här länken kommer att öppnas i ett nytt fönster} för att se om ditt yrke kvalificerar) för ett Diversity Visum.

Endast grundskola
Högskola, ingen examen
Högskoleexamen
Yrkesskola/yrkesutbildning
Några universitetskurser
Universitetsexamen
Några magisternivå kurser
Magister examen
Viss examen på forskarnivå
Forskarexamen

Ytterligare information

Ogift
Gift
Skild
Änka/änkling
Lagligt separerad

Barn

 Security Verified Seal Certified by Trust Guard Privacy Verified Business Seal
EV SSL Certificate