Juridisk förklaring


2023 JURIDISK REDOGÖRELSE AV US GREEN CARD OFFICE LTD  • Programmet för mångfaldsvisum inrättades genom immigrationslagen från 1990 och undertecknades av president George Bush. Programmet är också känt som Green Card Lottery och sponsras av det amerikanska utrikesdepartementet. Upp till 55 000 gröna kort är tillgängliga via Diversity Visa Program (DV Lottery) varje år.
  • Programmet för mångfaldsvisum, även känt som Green Card Lottery, genomförs av det amerikanska utrikesdepartementet i enlighet med avsnitt 203(c) i Immigration and Nationality Act (lagen om invandring och nationalitet).
  • Alla ansökningar måste lämnas in till det amerikanska utrikesdepartementet online inom en kort och årligen förutbestämd tidsperiod som vanligtvis är början av oktober-november varje år. Ansökningar kan endast lämnas in online! De sökande bör lämna in sina ansökningar så tidigt som möjligt för att undvika att missa eventuella tidsfrister.
  • USA:s utrikesdepartement tar inte ut någon avgift för ansökan. A service fee is only payable to US Green Card Office for processing the application. US Green Card Office is not affiliated with the U.S. State Department.
  • Du kan anmäla dig gratis till U.S. Diversity Visa Lottery på www.state.gov mellan deras öppna registreringsdatum eller välja att använda vår mervärdestjänst. Innan du ansöker bör du kontrollera skillnaden mellan den kostnadsfria tjänsten och vår betaltjänst här www.usgreencardoffice.com/se/green-card-lottery