GRÖN KORT LOTTERI INLEDNING UNITED STATES 2023 - 2024

Ditt land har kvalificerats att vara med i Green Card lotteriet och därigenom gett dig möjligheten att söka.

Ett Green Card tillåter dig att lagligt arbeta och bo i USA.

Om du är en lycklig vinnare, kommer inte bara du personligen att få ett Green Card: Green Cards kommer även att ges till din maka/make och dina barn.

Om du är en lycklig vinnare, kommer inte bara du personligen att få ett Green Card: Green Cards kommer även att ges till din maka/make och dina barn.

Varje år utlottas 50 000 Green Cards till folk från hela världen. Målet med lotteriet är att ge ut Green Cards till individer födda i länder som i gångna år haft låga nivåer av immigration till USA.

Lottingen sker genom dragningar, styrda av en datoriserad slumtalsgenerator.

Ett grönt kort är ett permanent uppehållstillstånd för USA

Ett grönt kort är ett permanent uppehållstillstånd för USA

Lotteriet skapades genom ett parlamentsbelut (Immigration Act of 1990) och skrevs in i lagen av USA:s dåvarande president George Bush. Lotteriet är helt lagligt och sponsras av amerikanska utrikesdepartementet.

Om du gör din ansökan genom U.S. Green Card Office Ltd. kommer vi att garantera att:


a) du kommer inte att diskvalificeras på grund av fel och utebliven information i din ansökningsblankett. Förra året diskvalificerades ungefär 20% av 11 miljoner ansökningar på grund av fel och utebliven information.

b) din ansökan kommer att skickas till rätt ställe på rätt tid.

c) din personliga information kommer att förvaras i strängaste sekretess.

När du har slutfört "Apply Today" och betalat allt du behöver göra är att ladda upp bilder av dig och din familj till vår server. Vi tar hand om allt annat. Du kommer att bli informerad direkt från US Green Card Office om du är en av de lyckliga vinnarna i årets USA Green Card Lottery.