Zwycięzcy Zielonej Karty


Statystyki Programu Loterii Wizowej (Zielonej Karty)

Każdego roku Ośrodek Konsularny Stanu Kentucky w Williamsburgu informuje nas na temat wszystkich wybranych w Programie Loterii Wizowej. Program Zielonej Karty przeprowadzono zgodnie z warunkami ustępu 203(c) Ustawy o Imigracji i Narodowości i umożliwia on uzyskanie do 55 000 kart stałego pobytu rocznie osobom z krajów o niskim współczynniku imigracji do Stanów Zjednoczonych.

Jako, że istnieje spore prawdopodobieństwo, iż niektórzy z pierwszych 55 000 zarejestrowanych osób nie będą się ubiegać o wydanie wizy, większa liczba osób zostanie wybrana w ciągu każdego roku podatkowego. Poniżej przedstawiono podział statystyczny Wybranych Uczestników najnowszych Programów Loterii Wizowej.Jeśli już złożyłeś swoje zgłoszenie, sprawdź, czy jesteś jednym z szczęśliwców tutaj, SPRAWDź, CZY TWOJA APLIKACJA ZOSTAłA WYBRANA!

Jeśli nie ubiegałeś się o udział w zbliżającym się Programie Wiz Różnorodnych, złóż wniosek już teraz, www.usgreencardoffice.com/apply