DV-2013 - Wybrani Uczestnicy


Ośrodek Konsularny Stanu Kentucky w Williamsburgu w stanie Kentucky zarejestrował i poinformował zwycięzców loterii wizowej DV-2013. Loterię wizową przeprowadzono zgodnie z warunkami ustępu 203(c) Ustawy o Imigracji i Narodowości i umożliwia ona uzyskanie 50 000 kart stałego pobytu rocznie osobom z krajów o niskim współczynniku imigracji do Stanów Zjednoczonych.


Zarejestrowano i poinformowano w przybliżeniu 100.021 kandydatów, którzy mogą teraz złożyć wniosek o wizę imigracyjną. Jako, że istnieje prawdopodobieństwo, iż niektórzy z pierwszych 50.000 zarejestrowanych osób nie będą się ubiegać o wydanie wizy, ta większa liczba powinna zagwarantować, że wszystkie numery DV-2012 zostaną wydane w trakcie roku podatkowego 2012.


Jeśli nie ubiegałeś się o udział w tegorocznym Programie Loterii Wizowej, prosimy pamiętać o jak najszybszym złożeniu swego wniosku.AUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 1,035 MICRONESIA, FEDERATES STATES OF 1 PAPUA NEW GUINEA 18
 - Christmas Island 0 NAURU 14 SAMOA 0
 - Cocos Islands 2 NEW ZEALAND  373 SOLOMON ISLANDS  0
 - Norfolk Island 4  - Cook Islands 0 TONGA 91
FIJI 597  -  Niue 7 TUVALU 3
KIRIBATI 5  - Tokelau 7 VANUATU 5
MARSHALL ISLANDS 0 PALAU 1 WESTERN  SAMOA 30
AFRICA
ALGERIA 2,161 ETHIOPIA 4,910 NIGER 53
ANGOLA 47 GABON 38 NIGERIA 6,218
BENIN 809 GAMBIA, THE 85 RWANDA 369
BOTSWANA 18 GHANA 5,105 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURKINA FASO 296 GUINEA 1,350 SENEGAL 394
BURUNDI 94 GUINEA-BISSAU 25 SEYCHELLES 0
CAMEROON 3,858 KENYA 4,410 SIERRA LEONE 2,516
CAPE VERDE 25 LESOTHO 6 SOMALIA 197
CENTRAL AFRICAN REP. 18 LIBERIA 1,916 SOUTH AFRICA 956
CHAD 28 LIBYA 138 SOUTH SUDAN 5
COMOROS 8 MADAGASCAR 40 SUDAN 747
CONGO 156 MALAWI 29 SWAZILAND 3
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 3,924 MALI 80 TANZANIA 150
COTE D’IVOIRE 805 MAURITANIA 31 TOGO 1,065
DJIBOUTI 79 MAURITIUS 67 TUNISIA 145
EGYPT 5,015 MOROCCO 2,068 UGANDA 513
EQUATORIAL GUINEA 19 MOZAMBIQUE 10 ZAMBIA 87
ERITREA 804 NAMIBIA 21 ZIMBABWE 169
ASIA
AFGHANISTAN 128 JAPAN 440 QATAR 24
BAHRAIN 15 JORDAN 251 SAUDI ARABIA 287
BHUTAN 4 NORTH KOREA 0 SINGAPORE 31
BRUNEI 8 KUWAIT 137 SRI LANKA 802
BURMA 403 LAOS 1 SYRIA 170
CAMBODIA 986 LEBANON 269 TAIWAN 360
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 92 MALAYSIA 67 THAILAND 75
INDONESIA 215 MALDIVES 0 TIMOR-LESTE 1
IRAN 6,029 MONGOLIA 167 UNITED ARAB EMIRATES 98
IRAQ 164 NEPAL 4,370 YEMEN 266
ISRAEL 175 OMAN 10EUROPE
ALBANIA 1,520 GERMANY 1,253  - Sint Maarten 2
ANDORRA 0 GREECE 99 NORTHERN IRELAND 45
ARMENIA 1,174 HUNGARY 246 NORWAY 50
AUSTRIA 108 ICELAND 38  POLAND 2,038
AZERBAIJAN 373 IRELAND 138 PORTUGAL 40
BELARUS 1,195 ITALY 396  - Macau 2
BELGIUM 79 KAZAKHSTAN 533 ROMANIA 711
BOSNIA & HERZEGOVINA 54 KOSOVO 183 RUSSIA 2,846
BULGARIA 1,299 KYRGYZSTAN 237 SAN MARINO 0
CROATIA 75 LATVIA 140 SERBIA 303
CYPRUS 10 LIECHTENSTEIN 0 SLOVAKIA 100
CZECH REPUBLIC 73 LITHUANIA 248 SLOVENIA 5
DENMARK 77 LUXEMBOURG 4 SPAIN 196
 - Faroe Islands 9 MACEDONIA 262 SWEDEN 162
ESTONIA 47 MALTA 4 SWITZERLAND 131
FINLAND 72 MOLDOVA 1,330 TAJIKISTAN 330
FRANCE 549 MONACO 3 TURKEY 1,807
 - French Polynesia 11 MONTENEGRO 11 TURKMENISTAN 94
 - New Caledonia 0 NETHERLANDS 109 UKRAINE 6,424
 - Saint Barthelemy 4  - Aruba 8 UZBEKISTAN 5,101
GEORGIA 723  - Curacao 7 VATICAN CITY 0
NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 16
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 3 DOMINICA 17 SAINT LUCIA 19
ARGENTINA 117 GRENADA 18 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 14
BARBADOS 5 GUYANA 43 SURINAME 4
BELIZE 22 HONDURAS 90 TRINIDAD AND TOBAGO 137
BOLIVIA 74 NICARAGUA 65 URUGUAY 15
CHILE 42 PANAMA 31 VENEZUELA 924
COSTA RICA 63 PARAGUAY 8

CUBA 490 SAINT KITTS AND NEVIS 5

(powrót do strony Zwycięzców)AUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 1,035 MICRONESIA, FEDERATES STATES OF 1
PAPUA NEW GUINEA 18  - Christmas Island 0
NAURU 14 SAMOA 0
 - Cocos Islands 2 NEW ZEALAND  373
SOLOMON ISLANDS  0  - Norfolk Island 4
 - Cook Islands 0 TONGA 91
FIJI 597  -  Niue 7
TUVALU 3 KIRIBATI 5
 - Tokelau 7 VANUATU 5
MARSHALL ISLANDS 0 PALAU 1
WESTERN  SAMOA 30
AFRICA
ALGERIA 2,161 ETHIOPIA 4,910
NIGER 53 ANGOLA 47
GABON 38 NIGERIA 6,218
BENIN 809 GAMBIA, THE 85
RWANDA 369 BOTSWANA 18
GHANA 5,105 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURKINA FASO 296 GUINEA 1,350
SENEGAL 394 BURUNDI 94
GUINEA-BISSAU 25 SEYCHELLES 0
CAMEROON 3,858 KENYA 4,410
SIERRA LEONE 2,516 CAPE VERDE 25
LESOTHO 6 SOMALIA 197
CENTRAL AFRICAN REP. 18 LIBERIA 1,916
SOUTH AFRICA 956 CHAD 28
LIBYA 138 SOUTH SUDAN 5
COMOROS 8 MADAGASCAR 40
SUDAN 747 CONGO 156
MALAWI 29 SWAZILAND 3
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 3,924 MALI 80
TANZANIA 150 COTE D’IVOIRE 805
MAURITANIA 31 TOGO 1,065
DJIBOUTI 79 MAURITIUS 67
TUNISIA 145 EGYPT 5,015
MOROCCO 2,068 UGANDA 513
EQUATORIAL GUINEA 19 MOZAMBIQUE 10
ZAMBIA 87 ERITREA 804
NAMIBIA 21 ZIMBABWE 169
ASIA
AFGHANISTAN 128 JAPAN 440
QATAR 24 BAHRAIN 15
JORDAN 251 SAUDI ARABIA 287
BHUTAN 4 NORTH KOREA 0
SINGAPORE 31 BRUNEI 8
KUWAIT 137 SRI LANKA 802
BURMA 403 LAOS 1
SYRIA 170 CAMBODIA 986
LEBANON 269 TAIWAN 360
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 92 MALAYSIA 67
THAILAND 75 INDONESIA 215
MALDIVES 0 TIMOR-LESTE 1
IRAN 6,029 MONGOLIA 167
UNITED ARAB EMIRATES 98 IRAQ 164
NEPAL 4,370 YEMEN 266
ISRAEL 175 OMAN 10
EUROPE
ALBANIA 1,520 GERMANY 1,253
 - Sint Maarten 2 ANDORRA 0
GREECE 99 NORTHERN IRELAND 45
ARMENIA 1,174 HUNGARY 246
NORWAY 50 AUSTRIA 108
ICELAND 38  POLAND 2,038
AZERBAIJAN 373 IRELAND 138
PORTUGAL 40 BELARUS 1,195
ITALY 396  - Macau 2
BELGIUM 79 KAZAKHSTAN 533
ROMANIA 711 BOSNIA & HERZEGOVINA 54
KOSOVO 183 RUSSIA 2,846
BULGARIA 1,299 KYRGYZSTAN 237
SAN MARINO 0 CROATIA 75
LATVIA 140 SERBIA 303
CYPRUS 10 LIECHTENSTEIN 0
SLOVAKIA 100 CZECH REPUBLIC 73
LITHUANIA 248 SLOVENIA 5
DENMARK 77 LUXEMBOURG 4
SPAIN 196  - Faroe Islands 9
MACEDONIA 262 SWEDEN 162
ESTONIA 47 MALTA 4
SWITZERLAND 131 FINLAND 72
MOLDOVA 1,330 TAJIKISTAN 330
FRANCE 549 MONACO 3
TURKEY 1,807  - French Polynesia 11
MONTENEGRO 11 TURKMENISTAN 94
 - New Caledonia 0 NETHERLANDS 109
UKRAINE 6,424  - Saint Barthelemy 4
 - Aruba 8 UZBEKISTAN 5,101
GEORGIA 723  - Curacao 7
VATICAN CITY 0
NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 16
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 3 DOMINICA 17
SAINT LUCIA 19 ARGENTINA 117
GRENADA 18 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 14
BARBADOS 5 GUYANA 43
SURINAME 4 BELIZE 22
HONDURAS 90 TRINIDAD AND TOBAGO 137
BOLIVIA 74 NICARAGUA 65
URUGUAY 15 CHILE 42
PANAMA 31 VENEZUELA 924
COSTA RICA 63 PARAGUAY 8
CUBA 490 SAINT KITTS AND NEVIS 5
(powrót do strony Zwycięzców)