Copyright © 2000 - 2021 US GREEN CARD OFFICE

border

Niniejsze materiały (w tym m.in. wszelkie artykuły, tekst, grafiki, logotypy, kompilacje oraz design) należą do US GREEN CARD OFFICE, Copyright © 2000 - 2021Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały US GREEN CARD OFFICE mogą być kopiowane i rozpowszechniane w sposób ograniczony tylko w celach niekomercyjnych, o ile wszelkie skopiowane materiały pozostaną niezmienione oraz wszelkie kopie zawierają następującą informację w widocznym miejscu: "Copyright © 2000 - 2021 US GREEN CARD OFFICE. Wszelkie prawa zastrzeżone."
Zabrania się kopiowania bądź rozpowszechniania niniejszych materiałów w jakichkolwiek celach komercyjnych bądź zarobkowych bez wcześniejszej pisemnej zgody US GREEN CARD OFFICENieautoryzowane powielanie bądź rozpowszechnianie materiałów objętych prawami autorskimi jest nielegalne. Naruszenie praw autorskich, w tym naruszenie bez korzyści finansowych przekazane zostanie do FBI oraz podlega karze grzywny bądź pozbawienia wolności.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszych warunków bądź w sprawie licencji na materiały US GREEN CARD OFFICE. Prosimy o kontakt przez telefon pod numerem +1 646 564 5615 bądź pocztą e-mail na adres [email protected]

Unsubscribe Successful

Your email has now been removed from our newsletter.

« return to our website