Zgłoś się do Loterii Zielonej Karty

EV SSL

Poswiadczone przez
Comodo Bezpieczne Strony

Jesteśmy szczęśliwi, że wybrałeś(aś) zgłoszenie do Loterii Zielonej Karty, aby móc Wygraj, mieszkaj i pracuj w Ameryce Proszę wypełnić informację wymaganą poniżej

Dane osobowe

 
W większości przypadków to oznacza kraj, w którym urodziła się osoba wypełniająca zgłoszenie. Jednak jeżeli ta osoba urodziła sie w kraju który się nie kwalifikuje, ale jej/jego współmałżonek(a) urodziła się w kraju, który się kwalifikuje, ta osoba może podać kraj urodzenia współmałżonka(i), o ile obie osoby otrzymają wizy i przyjadą do USA w tym samym czasie. Dodatkowo, jeżeli osoba urodziła sie w kraju który się nie kwalifikuje, ale żadne z jej rodziców nie urodziło się lub nie przebywało tam w czasie urodzenia, taka osoba może podać miejsce urodzenia jako kraj urodzenia jednego z rodziców.

Dane kontaktowe

Szczegóły wykształcenia

Musisz posiadać co najmniej świadectwo szkoły średniej, potwierdzające ukończenie pełnego programu nauczania (szkoły zawodowe lub ich odpowiedniki nie są akceptowane), lub być pracownikiem biegłym w dziedzinie, w której kwalifikacja wymaga co najmniej dwóch lat szkolenia lub doświdaczenia (odwiedź http://online.onetcenter.org/ {ten link otworzy się w nowym oknie} aby zobaczyć czy twój zawód się kwalifikuje) na Wizę

Szkoła podstawowa tylko
Szkoła średnia, bez matury
Szkoła średnia matura
Szkoła zawodowa
Kursy uniwersyteckie
Dyplom uniwersytetu
Kursy na poziomie magisterskim
Dyplom magisterski
Kursy na poziomie doktorskim
Doktorat

Dalsza Informacja

Nieżonaty / niezamężna
Żonaty
Rozwiedziony
Wdowiec / wdowa
W separacji prawnej

Dzieci

 Security Verified Seal Certified by Trust Guard Privacy Verified Business Seal
EV SSL Certificate