DV-2012 - Wybrani Uczestnicy


Ośrodek Konsularny Stanu Kentucky w Williamsburgu w stanie Kentucky zarejestrował i poinformował zwycięzców loterii wizowej DV-2012. Loterię wizową przeprowadzono zgodnie z warunkami ustępu 203(c) Ustawy o Imigracji i Narodowości i umożliwia ona uzyskanie 50 000 kart stałego pobytu rocznie osobom z krajów o niskim współczynniku imigracji do Stanów Zjednoczonych.


Zarejestrowano i poinformowano w przybliżeniu 100.021 kandydatów, którzy mogą teraz złożyć wniosek o wizę imigracyjną. Jako, że istnieje prawdopodobieństwo, iż niektórzy z pierwszych 50.000 zarejestrowanych osób nie będą się ubiegać o wydanie wizy, ta większa liczba powinna zagwarantować, że wszystkie numery DV-2012 zostaną wydane w trakcie roku podatkowego 2012.


Jeśli nie ubiegałeś się o udział w tegorocznym Programie Loterii Wizowej, prosimy pamiętać o jak najszybszym złożeniu swego wniosku.AUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 900 NAURU 5 SOLOMON ISLANDS 0
 - Christmas Island 3 NEW ZEALAND 309 TONGA     93
 - Cocos Islands 1  - Cook Islands 6 TUVALU 0
FIJI 628  - Niue 14 VANUATU 8
KIRIBATI 14 PALAU 5 WESTERN SAMOA 9
MARSHALL ISLANDS  4 PAPUA NEW GUINEA 0

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  2 SAMOA 0

AFRICA
ALGERIA 1,799 ETHIOPIA 4,902 NIGER 32
ANGOLA 42 GABON 48 NIGERIA 6,024
BENIN 511 GAMBIA, THE 113 RWANDA 333
BOTSWANA 7 GHANA 5,832 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURKINA FASO 226 GUINEA 899 SENEGAL 270
BURUNDI 56 GUINEA-BISSAU 3 SEYCHELLES 6
CAMEROON 3,374 KENYA 4,720 SIERRA LEONE 3,397
CAPE VERDE 9 LESOTHO 8 SOMALIA 175
CENTRAL AFRICAN REP. 3 LIBERIA 2,101 SOUTH AFRICA 833
CHAD 33 LIBYA 136 SUDAN 757
COMOROS 9 MADAGASCAR 17 SWAZILAND 0
CONGO 105 MALAWI 16 TANZANIA 175
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 3,445 MALI 76 TOGO 845
COTE D’IVOIRE 553 MAURITANIA 29 TUNISIA 113
DJIBOUTI 38 MAURITIUS 59 UGANDA 418
EGYPT 4,664 MOROCCO 1,890 ZAMBIA 79
EQUATORIAL GUINEA 4 MOZAMBIQUE 13 ZIMBABWE 123
ERITREA 670 NAMIBIA 10

ASIA
AFGHANISTAN 109 ISRAEL 175 OMAN 11
BAHRAIN 29 JAPAN 435 QATAR 19
BANGLADESH 2,373 JORDAN 152 SAUDI ARABIA 217
BHUTAN 5 NORTH KOREA 0 SINGAPORE 45
BRUNEI 0 KUWAIT 108 SRI LANKA 708
BURMA 370 LAOS 1 SYRIA 160
CAMBODIA 596 LEBANON 274 TAIWAN 391
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 54 MALAYSIA 118 THAILAND 73
INDONESIA 256 MALDIVES 0 TIMOR-LESTE 9
IRAN 4,453 MONGOLIA 209 UNITED ARAB EMIRATES 92
IRAQ 153 NEPAL 3,258 YEMEN 149
EUROPE
ALBANIA 1,508 GREECE 105  - St. Maarten 2
ANDORRA 1 HUNGARY 325 NORTHEN IRELAND 59
ARMENIA 998 ICELAND  56 NORWAY 84
AUSTRIA 130 IRELAND 213 PORTUGAL 66
AZERBAIJAN 304 ITALY 529  - Macau 19
BELARUS 493 KAZAKHSTAN 434 ROMANIA 1,327
BELGIUM 105 KOSOVO 137 RUSSIA 2,353
BOSNIA & HERZEGOVINA 83 KYRGYZSTAN 321 SAN MARINO 1
BULGARIA 883 LATVIA 83 SERBIA 298
CROATIA 107 LIECHTENSTEIN 0 SLOVAKIA 80
CYPRUS 26 LITHUANIA 258 SLOVENIA 16
CZECH REPUBLIC 104 LUXEMBOURG 8 SPAIN 232
DENMARK 73 MACEDONIA 160 SWEDEN 200
ESTONIA 49 MALTA 20 SWITZERLAND 229
FINLAND 91 MOLDOVA 1,238 TAJIKISTAN 270
FRANCE 574 MONACO 3 TURKEY 3,077
 - French Polynesia 7 MONTENEGRO 18 TURKMENISTAN 143
 - New Caledonia  1 NETHERLANDS  149 UKRAINE 5,799
GEORGIA  620  - Aruba 4 UZBEKISTAN 4,800
GERMANY 1,709  - Curacao 19 VATICAN CITY 0
NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 15
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 9 DOMINICA 18 SAINT LUCIA 4
ARGENTINA 101 GRENADA 24 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 16
BARBADOS 25 GUYANA 26 SURINAME 15
BELIZE 9 HONDURAS 80 TRINIDAD AND TOBAGO 175
BOLIVIA 84 NICARAGUA 49 URUGUAY 19
CHILE 43 PANAMA 21 VENEZUELA 925
COSTA RICA 43 PARAGUAY 17

CUBA 292 SAINT KITTS AND NEVIS 7

(powrót do strony Zwycięzców)AUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 900 NAURU 5
SOLOMON ISLANDS 0  - Christmas Island 3
NEW ZEALAND 309 TONGA     93
 - Cocos Islands 1  - Cook Islands 6
TUVALU 0 FIJI 628
 - Niue 14 VANUATU 8
KIRIBATI 14 PALAU 5
WESTERN SAMOA 9 MARSHALL ISLANDS  4
PAPUA NEW GUINEA 0

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  2 SAMOA 0
AFRICA
ALGERIA 1,799 ETHIOPIA 4,902
NIGER 32 ANGOLA 42
GABON 48 NIGERIA 6,024
BENIN 511 SAO TOME AND PRINCIPE 0
GAMBIA, THE 113 RWANDA 333
BOTSWANA 7 GHANA 5,832
BURKINA FASO 226 GUINEA 899
SENEGAL 270 BURUNDI 56
GUINEA-BISSAU 3 SEYCHELLES 6
CAMEROON 3,374 KENYA 4,720
SIERRA LEONE 3,397 CAPE VERDE 9
LESOTHO 8 SOMALIA 175
CENTRAL AFRICAN REP. 3 LIBERIA 2,101
SOUTH AFRICA 833 CHAD 33
LIBYA 136 SUDAN 757
COMOROS 9 CONGO 105
MADAGASCAR 17 SWAZILAND 0
MALAWI 16 TANZANIA 175
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 3,445 MALI 76
TOGO 845 COTE D’IVOIRE 553
MAURITANIA 29 TUNISIA 113
DJIBOUTI 38 MAURITIUS 59
UGANDA 418 EGYPT 4,664
MOROCCO 1,890 ZAMBIA 79
EQUATORIAL GUINEA 4 MOZAMBIQUE 13
ZIMBABWE 123 ERITREA 670
NAMIBIA 10

ASIA
AFGHANISTAN 109 ISRAEL 175
OMAN 11 BAHRAIN 29
JAPAN 435 QATAR 19
BANGLADESH 2,373 JORDAN 152
SAUDI ARABIA 217 BHUTAN 5
NORTH KOREA 0 SINGAPORE 45
BRUNEI 0 BURMA 370
KUWAIT 108 SRI LANKA 708
LAOS 1 SYRIA 160
LEBANON 274 TAIWAN 391
CAMBODIA 596 HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 54
MALAYSIA 118 THAILAND 73
INDONESIA 256 IRAN 4,453
MALDIVES 0 TIMOR-LESTE 9
MONGOLIA 209 UNITED ARAB EMIRATES 92
IRAQ 153
NEPAL 3,258 YEMEN 149
EUROPE
ALBANIA 1,508 GREECE 105
 - St. Maarten 2 ANDORRA 1
HUNGARY 325 NORTHEN IRELAND 59
ARMENIA 998 ICELAND  56
NORWAY 84 AUSTRIA 130
IRELAND 213 PORTUGAL 66
AZERBAIJAN 304 ITALY 529
 - Macau 19 BELARUS 493
KAZAKHSTAN 434 ROMANIA 1,327
BELGIUM 105 KOSOVO 137
RUSSIA 2,353 BOSNIA & HERZEGOVINA 83
KYRGYZSTAN 321 SAN MARINO 1
BULGARIA 883 LATVIA 83
SERBIA 298 CROATIA 107
LIECHTENSTEIN 0 SLOVAKIA 80
CYPRUS 26 LITHUANIA 258
SLOVENIA 16 CZECH REPUBLIC 104
LUXEMBOURG 8 SPAIN 232
DENMARK 73 MACEDONIA 160
SWEDEN 200 ESTONIA 49
MALTA 20 SWITZERLAND 229
FINLAND 91 MOLDOVA 1,238
TAJIKISTAN 270 FRANCE 574
MONACO 3 TURKEY 3,077
 - French Polynesia 7 MONTENEGRO 18
TURKMENISTAN 143  - New Caledonia  1
NETHERLANDS  149 UKRAINE 5,799
GEORGIA  620  - Aruba 4
UZBEKISTAN 4,800 GERMANY 1,709
 - Curacao 19 VATICAN CITY 0
NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 15
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 9 DOMINICA 18
SAINT LUCIA 4 ARGENTINA 101
GRENADA 24 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 16
BARBADOS 25 GUYANA 26
SURINAME 15 BELIZE 9
HONDURAS 80 TRINIDAD AND TOBAGO 175
BOLIVIA 84 NICARAGUA 49
URUGUAY 19 CHILE 43
PANAMA 21 VENEZUELA 925
PARAGUAY 17

COSTA RICA 43 CUBA 292
SAINT KITTS AND NEVIS 7

(powrót do strony Zwycięzców)