DV-2011 – Wybrani Uczestnicy


Ośrodek Konsularny Stanu Kentucky w Williamsburgu w stanie Kentucky zarejestrował i poinformował zwycięzców loterii wizowej DV-2011. Loterię wizową przeprowadzono zgodnie z warunkami ustępu 203(c) Ustawy o Imigracji i Narodowości i umożliwia ona uzyskanie 50 000 kart stałego pobytu rocznie osobom z krajów o niskim współczynniku imigracji do Stanów Zjednoczonych.


Zarejestrowano i poinformowano w przybliżeniu 100.600 kandydatów, którzy mogą teraz złożyć wniosek o wizę imigracyjną. Jako, że istnieje prawdopodobieństwo, iż niektórzy z pierwszych 50.000 zarejestrowanych osób nie będą się ubiegać o wydanie wizy, ta większa liczba powinna zagwarantować, że wszystkie numery DV-2011 zostaną wydane w trakcie roku podatkowego 2011.


Jeśli nie ubiegałeś się o udział w tegorocznym Programie Loterii Wizowej, prosimy pamiętać o jak najszybszym złożeniu swego wniosku.AUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 683 NAURU 7 SOLOMON ISLANDS 3
 - Christmas Island 0 NEW ZEALAND 333 TONGA     51
 - Cocos Islands 0  - Cook Islands 0 TUVALU 4
FIJI 476  - Niue 8 VANUATU 1
KIRIBATI 9 PALAU 2 WESTERN SAMOA 13
MARSHALL ISLANDS  6 PAPUA NEW GUINEA 4

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  0 SAMOA 0

AFRICA
ALGERIA 1,753 ETHIOPIA 5,200 NIGER 89
ANGOLA 55 GABON 41 NIGERIA 6,000
BENIN 508 GAMBIA, THE 72 RWANDA 204
BOTSWANA 13 GHANA 6,002 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURKINA FASO 183 GUINEA 701 SENEGAL 427
BURUNDI 72 GUINEA-BISSAU 5 SEYCHELLES 4
CAMEROON 3,674 KENYA 4,689 SIERRA LEONE 3,911
CAPE VERDE 26 LESOTHO 11 SOMALIA 201
CENTRAL AFRICAN REP. 18 LIBERIA 1,826 SOUTH AFRICA 963
CHAD 59 LIBYA 114 SUDAN 1,156
COMOROS 7 MADAGASCAR 55 SWAZILAND 4
CONGO 144 MALAWI 33 TANZANIA 174
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 2,575 MALI 88 TOGO 1,011
COTE D’IVOIRE 759 MAURITANIA 25 TUNISIA 132
DJIBOUTI 45 MAURITIUS 61 UGANDA 490
EGYPT 4,251 MOROCCO 2,003 WESTERN SAHARA 0
EQUATORIAL GUINEA 13 MOZAMBIQUE 2 ZAMBIA 128
ERITREA 851 NAMIBIA 13 ZIMBABWE 163
ASIA
EUROPE
AFGHANISTAN 97 ISRAEL 129 OMAN 3
BAHRAIN 15 JAPAN 298 QATAR 9
BANGLADESH 5,999 JORDAN 136 SAUDI ARABIA 91
BHUTAN 5 NORTH KOREA 2 SINGAPORE 35
BRUNEI 5 KUWAIT 88 SRI LANKA 515
BURMA 367 LAOS 3 SYRIA 132
CAMBODIA 434 LEBANON 214 TAIWAN 365
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 43 MALAYSIA 133 THAILAND 77
INDONESIA 205 MALDIVES 4 TIMOR-LESTE 0
IRAN 2,819 MONGOLIA 279 UNITED ARAB EMIRATES 66
IRAQ 147 NEPAL 2,189 YEMEN 95
NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 18
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 1 DOMINICA 29 SAINT LUCIA 27
ARGENTINA 134 GRENADA 5 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 21
BARBADOS 12 GUYANA 36 SURINAME 9
BELIZE 12 HONDURAS 61 TRINIDAD AND TOBAGO 145
BOLIVIA 90 NICARAGUA 74 URUGUAY 23
CHILE 63 PANAMA 31 VENEZUELA 752
COSTA RICA 50 PARAGUAY 14

CUBA 406 SAINT KITTS AND NEVIS 6

(powrót do strony Zwycięzców)AUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 683 NAURU 7
SOLOMON ISLANDS 3  - Christmas Island 0
NEW ZEALAND 333 TONGA     51
 - Cocos Islands 0  - Cook Islands 0
TUVALU 4 FIJI 476
 - Niue 8 VANUATU 1
KIRIBATI 9 PALAU 2
WESTERN SAMOA 13 MARSHALL ISLANDS  6
PAPUA NEW GUINEA 4

MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  0 SAMOA 0
AFRICA
ALGERIA 1,753 ETHIOPIA 5,200
NIGER 89 ANGOLA 55
GABON 41 NIGERIA 6,000
BENIN 508 GAMBIA, THE 72
RWANDA 204 BOTSWANA 13
GHANA 6,002 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURKINA FASO 183 GUINEA 701
SENEGAL 427 BURUNDI 72
GUINEA-BISSAU 5 SEYCHELLES 4
CAMEROON 3,674 KENYA 4,689
SIERRA LEONE 3,911 CAPE VERDE 26
LESOTHO 11 SOMALIA 201
CENTRAL AFRICAN REP. 18 LIBERIA 1,826
SOUTH AFRICA 963 CHAD 59
LIBYA 114 SUDAN 1,156
COMOROS 7 MADAGASCAR 55
SWAZILAND 4 CONGO 144
MALAWI 33 TANZANIA 174
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 2,575 MALI 88
TOGO 1,011 COTE D’IVOIRE 759
MAURITANIA 25 TUNISIA 132
DJIBOUTI 45 MAURITIUS 61
UGANDA 490 EGYPT 4,251
MOROCCO 2,003 WESTERN SAHARA 0
EQUATORIAL GUINEA 13 MOZAMBIQUE 2
ZAMBIA 128 ERITREA 851
NAMIBIA 13 ZIMBABWE 163
ASIA
EUROPE
AFGHANISTAN 97 ISRAEL 129
OMAN 3 BAHRAIN 15
JAPAN 298 QATAR 9
BANGLADESH 5,999 BHUTAN 5
JORDAN 136 SAUDI ARABIA 91
NORTH KOREA 2 SINGAPORE 35
BRUNEI 5 KUWAIT 88
SRI LANKA 515 BURMA 367
LAOS 3 SYRIA 132
CAMBODIA 434 LEBANON 214
TAIWAN 365 HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 43
MALAYSIA 133 THAILAND 77
INDONESIA 205 MALDIVES 4
TIMOR-LESTE 0 IRAN 2,819
MONGOLIA 279 UNITED ARAB EMIRATES 66
IRAQ 147 NEPAL 2,189
YEMEN 95
NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 18
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 1 DOMINICA 29
SAINT LUCIA 27 ARGENTINA 134
GRENADA 5 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 21
BARBADOS 12 GUYANA 36
SURINAME 9 BELIZE 12
HONDURAS 61 TRINIDAD AND TOBAGO 145
BOLIVIA 90 NICARAGUA 74
URUGUAY 23 CHILE 63
PANAMA 31 VENEZUELA 752
COSTA RICA 50 PARAGUAY 14


CUBA 406
SAINT KITTS AND NEVIS 6

(powrót do strony Zwycięzców)