DV-2015 - Utvalda deltagare


Kentucky Consular Center i Williamsburg, Kentucky, har registrerat och meddelat vinnarna i mångfaldslotteriet DV-2015. Diversity Lottery-programmet genomfördes enligt villkoren i avsnitt 203(c) i Immigration and Nationality Act och gör årligen upp till 55 000 visum för permanent bosättning tillgängliga för personer från länder med låg invandringsgrad till Förenta staterna.


Cirka 100 700 sökande har registrerats och underrättats och kan nu ansöka om ett invandrarvisum. Eftersom det är troligt att en del av de första 55 000 registrerade personerna inte kommer att fullfölja sina ansökningar om utfärdande av visering, bör denna mer betydande siffra säkerställa att alla DV-2015-nummer kommer att användas under budgetåret 2015 (1 oktober 2014 till 30 september 2015).


Om du inte har ansökt till årets Diversity Immigrant Visa Program, se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt.AUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 1,798 MICRONESIA, FEDERATED STATUS OF 6 SAMOA 32
 - Christmas Island 1 NAURU 19 SOLOMON ISLANDS 3
 - Cocos Islands 1 NEW ZEALAND 589 TONGA 123
 - Norfolk Island 12  -  Cook Islands 14 TUVALU 1
FIJI 857  - Nine 3 VANUATU 7
KIRIBATI 6 PALAU 6

MARSHALL ISLANDS 1 PAPUA NEW GUINEA 20

AFRICA
ALGERIA 3,076 ETHIOPIA 4,988 NIGER 334
ANGOLA 173 GABON 81 RWANDA 690
BENIN 1,758 GAMBIA, THE 110 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BOTSWANA 12 GHANA 3,381 SENEGAL 620
BURKINA FASO 390 GUINEA 2,314 SEYCHELLES 9
BURUNDI 188 GUINEA-BISSAU 7 SIERRA LEONE 2,182
CABO VERDE 20 KENYA 3,534 SOMALIA 275
CAMEROON 5,000 LESOTHO 3 SOUTH AFRICA 924
CENTRAL AFRICAN REP. 33 LIBERIA 5,000 SOUTH SUDAN 21
CHAD 99 LIBYA 263 SUDAN 3,484
COMOROS 6 MADAGASCAR 62 SWAZILAND 5
CONGO 243 MALAWI 27 TANZANIA 231
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 4,943 MALI 123 TOGO 1,824
COTE D’IVOIRE 1,487 MAURITANIA 29 TUNISIA 221
DJIBOUTI 77 MAURITIUS 55 UGANDA 642
EGYPT 4,988 MOROCCO 2,844 ZAMBIA 116
EQUATORIAL GUINEA 14 MOZAMBIQUE 11 ZIMBABWE 249
ERITREA 815 NAMIBIA 19

ASIA
AFGHANISTAN 305 JAPAN 636 QATAR 51
BAHRAIN 12 JORDAN 374 SAUDI ARABIA 517
BHUTAN 45 NORTH KOREA 0 SINGAPORE 47
BRUNEI 0 KUWAIT 241 SRI LANKA 1,303
BURMA 453 LAOS 1 SYRIA 598
CAMBODIA 2,079 LEBANON 408 TAIWAN 498
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 160 MALAYSIA 129 THAILAND 81
INDONESIA 288 MALDIVES 2 TIMOR-LESTE 0
IRAN 4,992 MONGOLIA 186 UNITED ARAB EMIRATES 195
IRAQ 289 NEPAL 4,991 YEMEN 875
ISRAEL 231 OMAN 15

EUROPE
ALBANIA 2,946 GREECE 147 NORTHERN IRELAND 41
ANDORRA 2 HUNGARY 329 NORWAY 49
ARMENIA 2,049 ICELAND 42 POLAND 961
AUSTRIA 134 IRELAND 157 PORTUGAL 82
AZERBAIJAN 454 ITALY 779  - Macau 29
BELARUS 1,466 KAZAKHSTAN 772 ROMANIA 1,068
BELGIUM 107 KOSOVO 227 RUSSIA 4,103
BOSNIA & HERZEGOVINA 171 KYRGYZSTAN 403 SAN MARINO 0
BULGARIA 1,418 LATVIA 92 SERBIA 399
CROATIA 87 LIECHTENSTEIN 3 SLOVAKIA 110
CYPRUS 32 LITHUANIA 287 SLOVENIA 11
CZECH REPUBLIC 125 LUXEMBOURG 0 SPAIN 393
DENMARK 65 MACEDONIA 436 SWEDEN 217
ESTONIA 71 MALTA 16 SWITZERLAND 194
FINLAND 88 MOLDOVA 2,809 TAJIKISTAN 528
FRANCE 816 MONACO 1 TURKEY 3,688
 - French Polynesia 11 MONTENEGRO 16 TURKMENISTAN 191
 - Saint Martin 1 NETHERLANDS 151 UKRAINE 4,679
 - St. Pierre & Miquelon 2  - Aruba 5 UZBEKISTAN 4,368
GEORGIA 804  - Curacao 13 VATICAN CITY 0
GERMANY 1,354  - Sint Maarten 1

NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 14
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 6 DOMINICA 5 SAINT KITTS AND NEVIS 7
ARGENTINA 109 GRENADA 8 SAINT LUCIA 18
BARBADOS 15 GUATEMALA 86 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 7
BELIZE 3 GUYANA 53 SURINAME 11
BOLIVIA 69 HONDURAS 165 TRINIDAD AND TOBAGO 193
CHILE 37 NICARAGUA 54 URUGUAY 20
COSTA RICA 72 PANAMA 19 VENEZUELA 1,556
CUBA 1,480 PARAGUAY 6

Tillbaka till vinnarsidornaAUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 1,798 MICRONESIA, FEDERATED STATUS OF 6
SAMOA 32  - Christmas Island 1
NAURU 19 SOLOMON ISLANDS 3
 - Cocos Islands 1 NEW ZEALAND 589
TONGA 123  - Norfolk Island 12
 -  Cook Islands 14 TUVALU 1
FIJI 857  - Nine 3
VANUATU 7 KIRIBATI 6
PALAU 6

MARSHALL ISLANDS 1 PAPUA NEW GUINEA 20
AFRICA
ALGERIA 3,076 ETHIOPIA 4,988
NIGER 334 ANGOLA 173
GABON 81 RWANDA 690
BENIN 1,758 GAMBIA, THE 110
SAO TOME AND PRINCIPE 0 BOTSWANA 12
GHANA 3,381 SENEGAL 620
BURKINA FASO 390 GUINEA 2,314
SEYCHELLES 9 BURUNDI 188
GUINEA-BISSAU 7 SIERRA LEONE 2,182
CABO VERDE 20 KENYA 3,534
SOMALIA 275 CAMEROON 5,000
LESOTHO 3 SOUTH AFRICA 924
CENTRAL AFRICAN REP. 33 LIBERIA 5,000
SOUTH SUDAN 21 CHAD 99
LIBYA 263 SUDAN 3,484
COMOROS 6 MADAGASCAR 62
SWAZILAND 5 CONGO 243
MALAWI 27 TANZANIA 231
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 4,943 MALI 123
TOGO 1,824 COTE D’IVOIRE 1,487
MAURITANIA 29 TUNISIA 221
DJIBOUTI 77 MAURITIUS 55
UGANDA 642 EGYPT 4,988
MOROCCO 2,844 ZAMBIA 116
EQUATORIAL GUINEA 14 MOZAMBIQUE 11
ZIMBABWE 249 ERITREA 815
NAMIBIA 19

ASIA
AFGHANISTAN 305 JAPAN 636
QATAR 51 BAHRAIN 12
JORDAN 374 SAUDI ARABIA 517
BHUTAN 45 NORTH KOREA 0
SINGAPORE 47 BRUNEI 0
KUWAIT 241 SRI LANKA 1,303
BURMA 453 LAOS 1
SYRIA 598 CAMBODIA 2,079
LEBANON 408 TAIWAN 498
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 160 MALAYSIA 129
THAILAND 81 INDONESIA 288
MALDIVES 2 TIMOR-LESTE 0
IRAN 4,992 MONGOLIA 186
UNITED ARAB EMIRATES 195 IRAQ 289
NEPAL 4,991 YEMEN 875
ISRAEL 231 OMAN 15
EUROPE
ALBANIA 2,946 GREECE 147
NORTHERN IRELAND 41 ANDORRA 2
HUNGARY 329 NORWAY 49
ARMENIA 2,049 ICELAND 42
POLAND 961 AUSTRIA 134
IRELAND 157 PORTUGAL 82
AZERBAIJAN 454 ITALY 779
 - Macau 29 BELARUS 1,466
KAZAKHSTAN 772 ROMANIA 1,068
BELGIUM 107 KOSOVO 227
RUSSIA 4,103 BOSNIA & HERZEGOVINA 171
KYRGYZSTAN 403 SAN MARINO 0
BULGARIA 1,418 LATVIA 92
SERBIA 399 CROATIA 87
LIECHTENSTEIN 3 SLOVAKIA 110
CYPRUS 32 LITHUANIA 287
SLOVENIA 11 CZECH REPUBLIC 125
LUXEMBOURG 0 SPAIN 393
DENMARK 65 MACEDONIA 436
SWEDEN 217 ESTONIA 71
MALTA 16 SWITZERLAND 194
FINLAND 88 MOLDOVA 2,809
TAJIKISTAN 528 FRANCE 816
MONACO 1 TURKEY 3,688
 - French Polynesia 11 MONTENEGRO 16
TURKMENISTAN 191  - Saint Martin 1
NETHERLANDS 151 UKRAINE 4,679
 - St. Pierre & Miquelon 2  - Aruba 5
UZBEKISTAN 4,368 GEORGIA 804
 - Curacao 13 VATICAN CITY 0
GERMANY 1,354  - Sint Maarten 1
NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 14
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 6 DOMINICA 5
SAINT KITTS AND NEVIS 7 ARGENTINA 109
GRENADA 8 SAINT LUCIA 18
BARBADOS 15 GUATEMALA 86
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 7 BELIZE 3
GUYANA 53 SURINAME 11
BOLIVIA 69 HONDURAS 165
TRINIDAD AND TOBAGO 193 CHILE 37
NICARAGUA 54 URUGUAY 20
COSTA RICA 72 PANAMA 19
CUBA 1,480 PARAGUAY 6
VENEZUELA 1,556
Tillbaka till vinnarsidorna