DV 2014 - Participanți selectați


Centrul Consular Kentucky din Williamsburg, Kentucky, a înregistrat și a anunțat câștigătorii loteriei variate DV-2014. Loteria diversității a fost realizată în conformitate cu prevederile secțiunii 203(c) din Legea privind Imigrația și Cetățenia și pune la dispoziție anual 50.000 de vize cu rezidență permanentă persoanelor din țări cu rate scăzute de imigrare în Statele Unite.


Aproximativ 140.660 de solicitanți au fost înregistrați și notificați ca pot depune acum o cerere de viză pentru imigranți. Deoarece este probabil ca unele dintre primele 50.000 de persoane înregistrate să nu își continue dosarele la eliberarea vizelor, această cifră poate fi mai mare si ar trebui să asigure că toate numerele DV-2014 vor fi utilizate în cursul anului fiscal 2014


Dacă nu ați aplicat pentru programul de viză pentru imigranți pentru diversitatea din acest an, vă rugăm să vă asigurați că trimiteți cererea cât mai curând posibil.AUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 2,104 NAURU 12 SAMOA 43
 - Cocos Islands 1 NEW ZEALAND  674 SOLOMON ISLANDS 3
 - Norfolk Island 2  - Cook Islands 4 TONGA 105
FIJI 1,174  -  Niue 25 TUVALU 1
KIRIBATI 6  - Tokelau 3 VANUATU 17
MARSHALL ISLANDS 2 PALAU 0

MICRONESIA, FEDERATES STATES OF 5 PAPUA NEW GUINEA 34

AFRICA
ALGERIA 2,583 ETHIOPIA 5,718 NIGER 137
ANGOLA 84 GABON 72 NIGERIA 6,043
BENIN 639 GAMBIA, THE 67 RWANDA 477
BOTSWANA 19 GHANA 3,945 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURKINA FASO 267 GUINEA 1,759 SENEGAL 824
BURUNDI 138 GUINEA-BISSAU 14 SEYCHELLES 5
CAMEROON 4,268 KENYA 4,245 SIERRA LEONE 2,977
CAPE VERDE 33 LESOTHO 6 SOMALIA 273
CENTRAL AFRICAN REP. 45 LIBERIA 3,809 SOUTH AFRICA 1,038
CHAD 49 LIBYA 156 SOUTH SUDAN 18
COMOROS 5 MADAGASCAR 50 SUDAN 2,281
CONGO 236 MALAWI 52 SWAZILAND 5
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 6,025 MALI 176 TANZANIA 209
COTE D’IVOIRE 1,399 MAURITANIA 21 TOGO 1,481
DJIBOUTI 75 MAURITIUS 68 TUNISIA 159
EGYPT 5,757 MOROCCO 2,428 UGANDA 620
EQUATORIAL GUINEA 4 MOZAMBIQUE 21 ZAMBIA 117
ERITREA 837 NAMIBIA 12 ZIMBABWE 196
ASIA
AFGHANISTAN 447 JAPAN 861 QATAR 43
BAHRAIN 27 JORDAN 581 SAUDI ARABIA 467
BHUTAN 21 NORTH KOREA 3 SINGAPORE 119
BRUNEI 3 KUWAIT 275 SRI LANKA 1,616
BURMA 696 LAOS 9 SYRIA 493
CAMBODIA 1,892 LEBANON 396 TAIWAN 723
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 159 MALAYSIA 167 THAILAND 131
INDONESIA 379 MALDIVES 4 TIMOR-LESTE 0
IRAN 6,027 MONGOLIA 224 UNITED ARAB EMIRATES 167
IRAQ 384 NEPAL 6,082 YEMEN 532
ISRAEL 330 OMAN 12

EUROPE
ALBANIA 3,289 GERMANY 1,696 NORTHERN IRELAND 37
ANDORRA 2 GREECE 230 NORWAY 63
ARMENIA 2,221 HUNGARY 363 POLAND 1,552
AUSTRIA 150 ICELAND 49 PORTUGAL 124
AZERBAIJAN 494 IRELAND 175  - Macau 12
BELARUS 1,873 ITALY 787 ROMANIA 1,245
BELGIUM 120 KAZAKHSTAN 784 RUSSIA 4,544
BOSNIA & HERZEGOVINA 153 KOSOVO 257 SAN MARINO 1
BULGARIA 1,957 KYRGYZSTAN 537 SERBIA 582
CROATIA 125 LATVIA 147 SLOVAKIA 115
CYPRUS 24 LIECHTENSTEIN 1 SLOVENIA 14
CZECH REPUBLIC 133 LITHUANIA 385 SPAIN 485
DENMARK 103 LUXEMBOURG 13  - Western Sahara 1
 - Greenland 1 MACEDONIA 421 SWEDEN 225
ESTONIA 75 MALTA 6 SWITZERLAND 224
FINLAND 111 MOLDOVA 2,903 TAJIKISTAN 531
FRANCE 958 MONACO 2 TURKEY 3,972
 - French Polynesia 8 MONTENEGRO 20 TURKMENISTAN 216
 - French Southern and Antarctic Territories 4 NETHERLANDS 225 UKRAINE 6,009
 - New Caledonia 1  - Aruba 6 UZBEKISTAN 5,014
 - Saint Martin 2  - Curacao  4 VATICAN CITY 0
GEORGIA 806  - Sint Maarten 2

NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 23
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 11 DOMINICA 22 SAINT KITTS AND NEVIS 15
ARGENTINA 218 GRENADA 31 SAINT LUCIA 42
BARBADOS 34 GUATEMALA 225 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 13
BELIZE 18 GUYANA 50 SURINAME 27
BOLIVIA 145 HONDURAS 121 TRINIDAD AND TOBAGO 246
CHILE 50 NICARAGUA 78 URUGUAY 41
COSTA RICA 101 PANAMA 22 VENEZUELA 1,905
CUBA 1,178 PARAGUAY 27

Înapoi la paginile câștigătoareAUSTRALIA & OCEANIA
AUSTRALIA 2,104 NAURU 12
SAMOA 43  - Cocos Islands 1
NEW ZEALAND  674 SOLOMON ISLANDS 3
 - Norfolk Island 2  - Cook Islands 4
TONGA 105 FIJI 1,174
 -  Niue 25 TUVALU 1
KIRIBATI 6  - Tokelau 3
VANUATU 17 MARSHALL ISLANDS 2
PALAU 0

MICRONESIA, FEDERATES STATES OF 5 PAPUA NEW GUINEA 34
AFRICA
ALGERIA 2,583 ETHIOPIA 5,718
NIGER 137 ANGOLA 84
GABON 72 NIGERIA 6,043
BENIN 639 GAMBIA, THE 67
RWANDA 477 BOTSWANA 19
GHANA 3,945 SAO TOME AND PRINCIPE 0
BURKINA FASO 267 GUINEA 1,759
SENEGAL 824 BURUNDI 138
GUINEA-BISSAU 14 SEYCHELLES 5
CAMEROON 4,268 KENYA 4,245
SIERRA LEONE 2,977 CAPE VERDE 33
LESOTHO 6 SOMALIA 273
CENTRAL AFRICAN REP. 45 LIBERIA 3,809
SOUTH AFRICA 1,038 CHAD 49
LIBYA 156 SOUTH SUDAN 18
COMOROS 5 MADAGASCAR 50
SUDAN 2,281 CONGO 236
MALAWI 52 SWAZILAND 5
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 6,025 MALI 176
TANZANIA 209 COTE D’IVOIRE 1,399
MAURITANIA 21 TOGO 1,481
DJIBOUTI 75 MAURITIUS 68
TUNISIA 159 EGYPT 5,757
MOROCCO 2,428 UGANDA 620
EQUATORIAL GUINEA 4 MOZAMBIQUE 21
ZAMBIA 117 ERITREA 837
NAMIBIA 12 ZIMBABWE 196
ASIA
AFGHANISTAN 447 JAPAN 861
QATAR 43 BAHRAIN 27
JORDAN 581 SAUDI ARABIA 467
BHUTAN 21 NORTH KOREA 3
SINGAPORE 119 BRUNEI 3
KUWAIT 275 SRI LANKA 1,616
BURMA 696 LAOS 9
SYRIA 493 CAMBODIA 1,892
LEBANON 396 TAIWAN 723
HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 159 MALAYSIA 167
THAILAND 131 INDONESIA 379
MALDIVES 4 TIMOR-LESTE 0
IRAN 6,027 MONGOLIA 224
UNITED ARAB EMIRATES 167 IRAQ 384
NEPAL 6,082 YEMEN 532
ISRAEL 330 OMAN 12
EUROPE
ALBANIA 3,289 GERMANY 1,696
NORTHERN IRELAND 37 ANDORRA 2
GREECE 230 NORWAY 63
ARMENIA 2,221 HUNGARY 363
POLAND 1,552 AUSTRIA 150
ICELAND 49 PORTUGAL 124
AZERBAIJAN 494 IRELAND 175
 - Macau 12 BELARUS 1,873
ITALY 787 ROMANIA 1,245
BELGIUM 120 BOSNIA & HERZEGOVINA 153
KAZAKHSTAN 784 RUSSIA 4,544
KOSOVO 257 SAN MARINO 1
BULGARIA 1,957 KYRGYZSTAN 537
SERBIA 582 CROATIA 125
LATVIA 147 SLOVAKIA 115
CYPRUS 24 LIECHTENSTEIN 1
SLOVENIA 14 CZECH REPUBLIC 133
LITHUANIA 385 SPAIN 485
DENMARK 103 LUXEMBOURG 13
 - Western Sahara 1  - Greenland 1
MACEDONIA 421 SWEDEN 225
ESTONIA 75 MALTA 6
SWITZERLAND 224 FINLAND 111
MOLDOVA 2,903 TAJIKISTAN 531
FRANCE 958 MONACO 2
TURKEY 3,972  - French Polynesia 8
MONTENEGRO 20 TURKMENISTAN 216
 - French Southern and Antarctic Territories 4 NETHERLANDS 225
UKRAINE 6,009  - New Caledonia 1
 - Aruba 6 UZBEKISTAN 5,014
 - Saint Martin 2  - Curacao  4
VATICAN CITY 0 GEORGIA 806
 - Sint Maarten 2

NORTH AMERICA
BAHAMAS, THE 23
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
ANTIGUA AND BARBUDA 11 DOMINICA 22
SAINT KITTS AND NEVIS 15 ARGENTINA 218
GRENADA 31 SAINT LUCIA 42
BARBADOS 34 GUATEMALA 225
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 13 BELIZE 18
GUYANA 50 SURINAME 27
BOLIVIA 145 HONDURAS 121
TRINIDAD AND TOBAGO 246 CHILE 50
NICARAGUA 78 URUGUAY 41
COSTA RICA 101 PANAMA 22
VENEZUELA 1,905 CUBA 1,178
PARAGUAY 27

Înapoi la paginile câștigătoare