Întrebări frecvente despre loterie cu carte verde


Mutarea în Statele Unite este, pentru majoritatea, o mare decizie. Prin urmare, este crucial să fii bine pregătit atunci când solicitați programul de viză de diversitate din Statele Unite. Am făcut o listă mai jos despre cele mai frecvente întrebări pe care le primim de la solicitanții noștri din întreaga lume. Dacă nu puteți găsi răspunsul dvs. mai jos, avem o vastă baza de date de cunoștințe unde puteți căuta și găsi cele mai multe răspunsuri legate de programul de carduri verzi. Dacă nu puteți găsi răspunsul dvs., sunteți întotdeauna bineveniți să contactați asistența noastră direct de depunerea unui bilet de asistență . Echipa noastră de imigrație este gata să vă ajute 365 de zile pe an, iar majoritatea biletelor de asistență sunt răspunse în câteva ore. Suntem aici pentru a vă ajuta să vă trăiți visul și să vă mutați în Statele Unite.

Ce este Cartea Verde?

Cartea Verde este o viză de rezidenţă permanentă în S.U.A.. Ea vă oferă dreptul legal de a munci şi trăi permanent în S.U.A.. Deţinătorii Cărţii Verzi beneficiază de asistenţă medicală, acces la învăţământ şi alte avantaje. Dacă aţi câştigat o Carte Verde, puteţi să solicitaţi ulterior obţinerea cetăţeniei americane. Cartea Verde nu afectează cetăţenia dumneavoastră actuală. Dumneavoastră şi familia dumneavoastră puteţi fi norocoşii câştigători dacă acţionaţi imediat!

Cine poate participa la loterie?

Pentru a participa, un solicitant trebuie să fie născut într-o ţară eligibilă (vezi mai jos), şi TREBUIE să aibă FIE studii liceale sau o formă echivalentă a acestora, FIE o experienţă profesională de doi ani, în decursul ultimilor cinci, într-o meserie care necesită cel puţin doi ani de instruire sau experienţă (aceste cerinţe sunt explicate în detaliu mai jos).

Dacă o persoană nu îndeplineşte aceste cerinţe, el/ea NU se poate înscrie în programul de Loterie a Vizelor.

Puteţi participa indiferent de locul dumneavoastră de reşedinţă. Nu trebuie să fiţi vorbitor de limba engleză. Nu trebuie să aveţi rude în SUA.

Care sunt cerinţele privind educaţia şi experienţa profesională?

Legea şi reglementările în vigoare impun condiţia ca fiecare solicitant să aibă cel puţin studii liceale sau echivalentul acestora sau, o experienţă profesională de doi ani în decursul ultimilor cinci, într-o meserie care necesită cel puţin doi ani de instruire sau de experienţă. "Studiile liceale sau echivalentul acestora" înseamnă absolvirea a doisprezece ani de cursuri de educaţie elementară şi secundară în Statele Unite ale Americii, sau absolvirea în altă ţară a unor cursuri oficiale de educaţie elementară şi secundară comparabile cu educaţia liceală din Statele Unite ale Americii. Documentele pentru atestarea educaţiei sau experienţei de muncă NU trebuie trimise împreună cu cererea pentru loterie, dar trebuie prezentate ofiţerului consular la interviul pentru viza de imigrant.

Trebuie să trimit în fiecare an o cerere pentru a putea participa la loterie?

Legea precizează că trebuie să trimiteţi cereri separate pentru Loteria Vizelor din fiecare an. Faptul că o persoană s-a înscris pentru Loteria Vizelor în trecut, nu are nici o influenţă asupra următoarei Loterii a Vizelor. Fiecare persoană care doreşte să fie inclusă în următoarea loterie trebuie să trimită o cerere nouă.

Care este definiţia termenului "nativ"? Există posibilitatea ca persoanele născute într-o ţară neparticipantă, să poată participa?

"Nativ" înseamnă, în mod obişnuit, o persoană născută într-o ţară anume, indiferent de ţara de rezidenţă sau naţionalitatea actuală. În conformitate cu secţiunea 202(b) din Actul de Imigrare şi Naţionalitate, dacă o persoană este născută într-o ţară ineligibilă, dar soţia/soţul acesteia s-a născut într-o ţară eligibilă, acea persoană poate revendica ţara de naştere a soţiei/soţului în locul propriei ţări. De exemplu, o persoană născută într-o ţară exclusă din loterie, cum ar fi Anglia, poate totuşi participa dacă soţia/soţul acesteia s-a născut într-o ţară eligibilă. De asemenea, dacă o persoană este născută într-o ţară ineligibilă, dar nici unul dintre părinţii acesteia nu s-a născut acolo şi nu a fost rezident în acea ţară la momentul naşterii solicitantului, acesta poate revendica naţionalitatea uneia dintre ţările de naştere a părinţilor. De exemplu, dacă unul dintre părinţii dumneavoastră este născut în Franţa şi celălalt în Germania, iar dumneavoastră v-aţi născut în Canada, când aceştia vizitau Canada fără să fie rezidenţi acolo, puteţi revendica Franţa sau Germania ca ţara dumneavoastră de calificare.

De ce anumite ţări nu se califică pentru programul Diversitate?

Vizele Diversitate sunt menite a asigura o oportunitate de imigrare pentru persoanele din alte ţări decât cele care constituie principalele ţări sursă pentru imigrarea în S.U.A.. Legea prevede că vizele de tip Diversitate nu se vor acorda ţărilor cu "rată de admitere ridicată", adică ţărilor din care în ultimii cinci ani au fost mai mult de 55.000 de imigranţi cu vize de tipul Sponsor de familie şi De angajare. Lista ţărilor care nu se califică se poate modifica de la un an la altul.

Se consideră că fiecare solicitant este limitat la o singură cerere în Loteria cu Carte Verde?

Da, dacă este calificat altfel, un soț și o soție pot depune fiecare câte o cerere de loterie cu carte verde. Dacă primiți o Carte Verde prin intermediul loteriei, soțul / soția și copiii necăsătoriți cu vârsta sub 21 de ani vor primi cărți verzi, în același timp cu tine. Copiii necăsătoriți cu vârsta sub 21 de ani pot fi înscriși pe fiecare dintre formularele de cerere ale părinților lor. Toți copiii cu vârsta peste 21 de ani trebuie să depună cereri separate. Trimiterea de aplicații separate pentru dvs. și soțul dvs vă dublează șansele de a câștiga.

Fiecare solicitant poate participa cu o singură cerere?

Da, legea permite doar O cerere trimisă DE sau PENTRU o persoană, pe durata fiecărei perioade de înregistrare; TRIMITEREA MAI MULTOR CERERI VA DESCALIFICA PERSOANA RESPECTIVĂ, ACEASTA NEMAIPUTÂND PARTICIPA LA LOTERIE. Solicitanţii pot fi descalificaţi în momentul înregistrării, sau la interviul pentru viză dacă sunt descoperite mai multe înscrieri. Trimiterea unei cereri pentru una sau mai multe ediţii anterioare a loteriei vizelor nu influenţează dreptul de a participa la următoarea loterie.

Soţia şi soţul pot trimite cereri separate?

R: Da, dacă îndeplinesc condiţiile de participare, atât soţia cât şi soţul pot trimite fiecare câte o cerere de participare la loterie. Dacă veţi câştiga o Carte Verde prin intermediul loteriei, soţia/soţul dumneavoastră şi copiii sub 21 de ani, necăsătoriţi, vor primi de asemenea cărţi verzi în acelaşi timp cu dumneavoastră. Copiii sub 21 de ani, necăsătoriţi, pot fi incluşi pe formularele pentru cerere ale ambilor părinţi. Copiii peste 21 de ani trebuie să completeze cereri separate. Trimiterea cererilor separat pentru dumneavoastră şi pentru soţia/soţul dumneavoastră, vă dublează şansele de a câştiga.

Există o vârstă minimă pentru a participa la loterie?

Nu există o vârstă minimă pentru a participa la loteria vizelor. Totuşi, obligativitatea de a avea, la momentul emiterii vizei, o educaţie liceală sau experienţă profesională pentru fiecare solicitant principal, va descalifica o mare parte din persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Cum funcţionează Loteria Vizelor?

Toate cererile primite la Centrul Naţional pentru Vize vor fi separate în şase grupe şi numerotate individual, în funcţie de zona geografică din care provin. După sfârşitul perioadei de înscriere, un calculator va alege aleator scrisorile câştigătoare, din toate cele primite pentru fiecare regiune geografică. Pentru fiecare regiune geografică, prima scrisoare aleasă aleator va fi înregistrată ca primul câştigător, a doua scrisoare selectată, al doilea câştigător înregistrat, etc. Când o scrisoare a fost înregistrată câştigătoare, solicitantul va primi imediat o înştiinţare din partea Centrului Naţional pentru Vize şi instrucţiunile pentru obţinerea vizei. Notă: Înscrierile care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi respinse. De asemenea, înscrierile primite înainte sau după datele anunţate pentru perioada de înscriere, vor fi descalificate.

Cum voi şti dacă am câştigat?

Solicitanţii vor fi selectaţi aleator de calculator din toate înregistrările validate. Doar câştigătorii vor fi anunţaţi prin poştă la adresa înscrisă pe cerere. Înştiinţările vor fi trimise câştigătorilor între aprilie şi iulie, împreună cu instrucţiunile pentru depunerea cererii de obţinere a vizei de imigrant. Persoanele care nu au câştigat NU vor fi înştiinţate. Ambasadele şi consulatele S.U.A. nu vor putea furniza lista persoanelor câştigătoare. Orice persoană care NU va primi nici o înştiinţare, va şti că cererea sa nu a fost selectată.

Câţi solicitanţi vor fi înscrişi?

Sunt disponibile 55.000 de vize de tip Diversitate, dar vor fi înscrişi un număr mai mare de solicitanţi. Vor fi înscrise un total de aproape 90.000 de persoane, atât solicitanţi principali cât şi soţiile/soţii şi copiii lor, fiind probabil ca o parte din primii 55.000 care vor fi înscrişi, să nu urmeze procedurile până la obţinerea vizelor.

Persoanele care sunt în S.U.A. pot participa?

Da, un solicitant poate fi în S.U.A. sau în altă ţară, iar cererea poate fi expediată în S.U.A. sau în străinătate.

Cât costă participarea la loterie?

Taxa de procesare este de doar $80.00 pentru o cerere şi doar $120.00 pentru un cuplu care trimite două cereri separate (una pentru soţ şi una pentru soţie).

Ce include Transportul Gratuit?

Dacă solicitaţi acest serviciu din partea US Green Card Office Ltd. şi câştigaţi la loterie, toate cheltuielile legate de mutarea dumneavoastră vor fi suportate de US Green Card Office Ltd. Acest serviciu include transportul întregii familii, a animalelor de casă (dacă sunt acceptate în S.U.A.) şi a mobilei. Nu este inclus transportul nici unui vehicul.