Kunde login

På denne side har du 24 timer online adgang til vores database så du kan se din status i lotteriet, ændre i dine personlige oplysninger samt online indsende dit/dine foto(s).

Det er vigtig at du altid sørger for at dine personlige oplysninger er ”up-to-date” så vi kan kontakte dig når du vinder i Green Card lotteriet.

Venligst indtast et valid kunde nummer og adgangskode.Har du glemt dit kunde nummer?

Hvad er min adgangskode?Security Verified Seal Certified by Trust Guard Privacy Verified Business Seal
EV SSL Certificate