Kunde login

På denne side har du 24 timer online adgang til vores database så du kan se din status i lotteriet, ændre i dine personlige oplysninger samt online indsende dit/dine foto(s).

Det er vigtig at du altid sørger for at dine personlige oplysninger er ”up-to-date” så vi kan kontakte dig når du vinder i Green Card lotteriet.

Venligst indtast et valid kunde nummer og adgangskode.Har du glemt dit kunde nummer?

Hvad er min adgangskode?Security Verified Seal Certified by Trust Guard Privacy Verified Business Seal