Ana sayfa

Apply today for your chance to win a green card

Bu yılın Yeşil Kart Çekilişi'ne gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Bu site ihtiyacınız olan tüm bilgilerin yanı sıra, Yeşil Kart Çekilişi'ne nasıl girileceğinin bir açıklamasını da verir. (Green Card)

Yeşil Kart Piyangosu resmen halk Yeşil Kart Piyangosu olarak bilinen, Çeşitlilik Göçmen Vize Piyango denir.

Her yıl 50.000 kişi bu yolla Green Card sahibi olmaktadır.

Fırsatı kaçırmayınız - BUGÜN BAŞVURUNUZ

Yeþil Kart nedir?

Yeþil Kart, ABD için bir Sürekli Oturma Vizesi’dir. Yeþil Kart, size Amerika Birleþik Devletleri’nde sürekli çalýþmak ve oturmanýz için gerekli yasal haklarý saðlar. Yeþil Kart sahipleri; saðlýk, eðitim ve baþka konularda çeþitli avantajlar elde ederler. Yeþil Kart kazanýrsanýz, daha sonra ABD Vatandaþlýðý için baþvuruda bulunabilirsiniz. Yeþil Kart þimdiki vatandaþlýk durumunuz etkilemez. Hemen harekete geçerseniz siz ve aileniz de þansýlar arasýnda olabilirsiniz! Þimdi Baþvurun!

Work and live in the United StatesSecurity Verified Seal Certified by Trust Guard Privacy Verified Business Seal
EV SSL Certificate