Copyright © 2000 - 2016

Dette web site, web-dokumenter, grafik og programmering med dertil hørende indhold er beskyttet af copyright, og de love, der anvendes til beskyttelse heraf.Du er hermed orienteret om, at enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst, eller kopiering samt brug af hele eller dele af dette web site er forbudt, og kan danne grundlag forretsforfølgelse efter de højeste straffe de pågældende love tillader.

US Green Card Office Ltd. kan beslutte, at sådanne sagsanlæg skal foregå i København, Danmark. Såfremt US Green Card Office Ltd. måtte give tilladelse til brug af hele eller dele af dette web site, kan dette kun ske ved en skriftligt forudgående aftale med US Green Card Office Ltd. +44 207 100 1469

© Copyright US Green Card Office Ltd. 2000-2015
support@usgco.com

US Green Card Office Ltd.
29 Harley Street
London, W1G 9QR
United KingdomSecurity Verified Seal Certified by Trust Guard Privacy Verified Business Seal